سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما 
کارشناس 
 
 
کارشناس واحد اندیشمندان 
تدریس 
دانشگاه امام حسین علیه السلام 
مدرس 
 
 
قدرت نرم 
تدریس 
دانشگاه امام حسین علیه السلام 
مدرس 
 
 
نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت 
تدریس 
دانشگاه امام حسین علیه السلام 
مدرس 
 
 
دین باوری و دین مداری